Recensie Robert Brouwer

1. Waarom heb je gekozen voor GO180?
De reden om voor GO180 te kiezen is voor mij de integrale aanpak die GO180 hanteert geweest. Naast personal training wordt volop aandacht besteed aan coaching en aan voeding. Hierdoor is het voor mij mogelijk geworden om op een andere manier naar gezondheid en vitaliteit te kijken en een blijvende gedragsverandering te bewerkstelligen. Kortom: bewustwording van patronen en het doorbreken daarvan.

2. Heb jij je zorgen gemaakt tijdens het traject?
Tijdens het traject heb ik mijn geen zorgen gemaakt. Het (coachings)traject is gericht op persoonlijke groei. Bewustwording van gedrag en handelen (keuzes) staat daarbij centraal. Dit kan als confronterend worden ervaren, maar is altijd gericht op de gestelde doelen.

3. Wat is de grootste verandering die je hebt doorgemaakt?
De grootste verandering die ik heb doorgemaakt is me meer te richten op het hier en nu. Met name tijdens de trainingen. De focus kan ik nu leggen op een juiste uitvoering van de oefening. Daarnaast is een belangrijke verandering dat ik mezelf een heldere doelen kan stellen en met mezelf afspreek om deze doelen na te streven. In mijn geval is het doel tijd inplannen om te bewegen (2 x hardlopen en 2 x krachttraining) én bewustzijn van mijn voeding.

4. Welke verandering heb je als meest lastige ervaren?
De verandering die ik als meest uitdagend heb ervaren is me te richten op het hier en nu. Ik hou graag vast aan structuur en planning en liep in mijn hoofd vaak vooruit op de planning. Tijdens de training was ik bijvoorbeeld al bezig met een vervolgafspraak. Verder heb ik een gezin met jonge kinderen en gunde ik mezelf voorafgaand aan het traject bij GO180 geen “me-time”. De tijd die ik in de trainingen en het hardlopen steek, levert me energie op en dit komt ook weer ten goede aan mijn gezin.

5. Hoe voel jij je over wat je hebt bereikt?
Het behalen van mijn doelstelling geeft me een positief gevoel. Tegelijkertijd is het een motivatie om nieuwe doelen te stellen.

6. Wat heb je geleerd?
Ik heb geleerd dat het helpt om heldere doelen te stellen en bewuste keuzes te maken. Door me bewust te zijn van mijn doel kosten de stappen die ik moet nemen om dit doel te behalen geen moeite meer. De stappen of acties zijn daarmee ingeslepen in mijn dagelijkse routine.

7. Wat is nu voor jou de volgende stap?
Mijn volgende stap is om met de handvaten die GO180 me gegeven heeft op eigen houtje verder te gaan. Ik meld me aan bij een reguliere sportschool en zal dan zelf aan de slag gaan met krachttrainingen, waarbij ik me focus op de juiste uitvoering van de oefeningen.

8. Wat wil je delen met andere mensen over je ervaring met ons?
Mijn algehele ervaring met GO180 is positief. De mix van training, voeding en coaching en het maatwerk dat GO180 hanteert, maakt GO180 onderscheidend. Voor mijn werkgever (overheidsorganisatie) is deze mix doorslaggevend geweest voor het beschikbaar stellen van budget om het traject te doorlopen.